Soubojový systém obrazek

Pravidla se dělí na několik částí:

Na začátek bych chtěl uvést, že pravidla jsou z části převzata ze skvělé akce Thief, pořádané Garrettem. Za jejich poskytnutí děkujeme.

Soubojový systém, který používáme v betatestu je odlišný od systému na který jste zvyklý (tzn. FAS, ASF). Jede se podle systému ŠATR (původní název je trochu jiný). My jsme však systém ŠATR trochu upřesnili pro potřeby LARPu. V systému ŠATR jde o co největší přiblížení k realitě, tzn. snažit co nejpřesněji zahrát reálné zranění. Je tedy vcelku logické, že pokud dostanete obouručním mečem přímou ránu přes břicho, dotyčný Vás rozsekne „vejpůl“, pokud Vás však někdo jemně škrábne do končetiny, končetina bude dále použitelná i když omezena pohybem. Změněné jsou také zásahové plochy, které nejsou nijak omezeny až na plochy zakázané – hlava, krk, rozkrok (ty zas mají různé výjimky u zvláštních schopností).

Následující tabulka popisuje efekty jednotlivých zásahů:

Část těla Chladné zbraně Střelné a vrhací Malý projektil Naplocho (dovednost) Omráčení (dovednost)
Trup V závislosti na zbraní (zásah dýkou se liší od zásahu obouručním kladivem). Agonie 1.šíp postavu vyřadí z boje (postava nemůže bojovat jinak upadá do agonie. Pokud není poskytnuta do 10 minut první pomoc, postava upadá do agonie)
2.ji pošle do agonie
uspání Po 3 zásazích naplocho postava omráčena Bez efektu
Horní končetiny 1. rána vyřadí končetinu z provozu
2. rána ji utne
3. rána projde do těla
Vyřazení končetiny z boje. Další zásahy bez efektu uspání Bez efektu Bez efektu
Dolní končetiny 1. rána vyřadí končetinu z provozu
2. rána ji utne
3. rána projde do druhé končetiny
Vyřazení končetiny z boje. Další zásahy bez efektu uspání Bez efektu Bez efektu
Krk a hlava Zakázaná plocha v boji. Mimo boj je možné podřezávání Zakázaná plocha Zakázaná plocha Zakázaná plocha Zezadu: omráčení
Kukla či helma Zakázaná plocha Zakázaná plocha - Zakázaná plocha Znemožní omráčení
Zbroj na trup (kroužky, pláty) Lehké zbraně bez efektu - - Znemožňuje údery naplocho -

Zranění a Smrt

obrazek

Jakékoli zranění se krom vyřazení končetin projevuje taky krvácením. Pokud je jakákoli končetina zasažená, trvá krvácení 15 minut, bez pomoci pak upadne postava do agonie. Pokud se končetina utne, trvá vykrvácení 5 minut, postava dává silně najevo bolest, ale je schopna omezeně boje i pohybu. Pokud se jedná o nohu, (až) po 1 minutě se navíc postava svalí (sedne) na zem, je schopná pohybu (ale jen odrážením po zemi).

Useknutou končetinu je šance u lékařů do 10 minut přišít (lze i cizí, ovšem zraněný musí u sebe nějakou mít). Když se končetina utne, leží na zemi a musí ji někdo zvednout (tak že zahraje že zvedá něco ze země). Pokud nese člověk se všemi končetinami cizí končetinu (ruku či nohu), symbolizuje to tak, že si dlaní drží opačnou paži (díky čemuž může být zastaven gardou atd...).

Když postava upadne do agonie, může se už jen pomalu plazit a vydávat tiché nesrozumitelné zvuky. V agonii je 5 minut, kdy je ještě šance postavu zachránit, potom definitivně zemře. Dalších 5 minut ještě postava na místě tleje, potom tam nechá všechny herní předměty a hráč odejde na hřbitov pro novou postavu. Postavu v agonii i tlení lze reálně přemísťovat, tzn. chopit za ruce a odtáhnout, přehodit přes záda, hodit na nosítka a utíkat...

Zbraně a Zbroje

Zbroje jsou v systému ŠATR brány jako reálné předměty. Zbroj se jako zbroj bere od pokované destičkové výš.

Oproti tomu zbraně se takto neberou. Na to abyste u sebe mohli nosit a používát příslušnou zbraň, musíte ji herně vlastnit - bude ji představovat kartička. Proto, když Vás chce někdo obrat o zbraň nevezme Vám váš dřevěný meč, ale herní kartičku a reálný meč pak nemůžete používat (ideálně necháte na základně své frakce, dokud si neseženete novou kartičku třídy zbraní, o kterou jste přišli). Na různé třídy zbraní potřebujete příslušnou kartičku.
Dále existují zbraně různě upravené, což představuje stužka na zbrani. Pro zbraně pojedované je to stužka zelená, pro artefakty je to bílá.

Speciální třídu zbraní tvoří tzv. malé projektily které mohou střílet různé zbraně. Je je možné získat jen při hře, tyto zbraně způsobují při zásahu do plochy nekryté kovovou zbrojí dvojminutové uspání (podobně jako omráčení). Je důrazně zakázano takovým projektilem střílet po člověku čelem (bezpečnost). Jediná možnost je střílet pokud je člověk zády nebo bokem.

Reálné zbraně musí být celé měkčené, bezpečnost musí odpovídat pravidlům ASF. Každá zbraň bude před hrou posouzena, pokud nebude odpovídat bezpečnostním nárokům (chceme si zahrát, ne se zabít) bude do konce hry uschována na místě srazu.
Pokud byste chtěli použít ve hře nějaké neobvyklé zbraně, uvědomte o tom prosím organizátory, jsme novým nápadům otevřeni.

Zbraně
Lehké Dýka do 40 cm
Dýkou je možno pouze poranit a vyřadit končetiny z boje. Dýka nikdy neutne končetinu v boji. Dá se s ní podřezávat.
Střední Tesák do 60cm, jednoruční meč do 90 cm
Těžké Těžké kladivo, sekera, obouruční meč do 110 cm
Střelné Luky, kuše do nátahu 15kg
Vrhací Dýky, hvězdice
M.P. Malý projektil - překvápko
Zbroj
Tělo Jakákoliv reálná zbroj (od pokované a destiček výše. Jekorová zbroj se bere jako součást kostýmu, tudíž na hru nemá efekt). V uznání zbroje má poslední slovo organizátor.
Zabraňují útoku lehkými zbraněmi a útoku naplocho tam, kde kryje tělo. Šípy a vrhačky skrze ni neprojdou.
Hlava Kroužkové kukly, helmy a přilby - schvaluje organizátor. Neplatí zásahy na plochu, která je kuklou či přilbou reálně pokryta (tudíž na postavu neplatí omráčení a v některých případech i podřezávání - to když je kukla i na krku)

Kontaktní boj a "Rudé stop"

Pod tímto „pravidlem“ si nepředstavujte karate nebo jiný bojový sport. Jde v podstatě jen o malý dodatek, noticku, která patří spíše do soubojového systému: vše co není zakázáno, je povoleno, tzn. držení, povalení na zem, zápasení, odrážení, vykrývání rukou (s tím že samozřejmě ruka je pak vyřazena z boje a pokud s ní člověk vykryje podruhé, tak o ní přijde bez ohledu na typ zbraně) …dodržujte ovšem bezpečnost, chceme se zranit ve hře, ne v reálu, a každý ručí sám za sebe. Proto doporučuji pojistit se proti zranění a nebo se raději vyhnout podobným situacím.

Jakékoliv kontaktní akce se ale stále řídí pravidly (tzn. žádné údery do slabin, rány do ohryzku nebo surové údery) ...není to brutál fight a pokud se tak nestane náhodou, tak nepoteče krev.

Aby se dalo lehce zjistit, jestli daná postava ještě hraje nebo ne, zavádí se pravidlo "rudé stop"...tzn. hraje se na reál a dokud postava neřekne rudé stop, tak může provádět libovolné akce (utíkat, používat zbraně soupeře, vyprošťovat se z pout...). Musí ale počítat s tím, že ani druhá strana se s ním nebude mazlit. Ale když toto heslo vysloví, tak se zavazuje k tomu, že se nebude pokoušet o odpor jakéhokoliv druhu (tzn. i přes špatně svázané ruce se nebude snažit utéct a i přes to, že si vedle jdoucí stráž nehlídá dýku - nevytáhne ji a nepodřízne ho).

Pro příklad:
Skupinka gardistů potká zlodějé s lukem. Luk je zakázaná zbraň a tak jej požádají o osvědčení:

A teď se muže stát:
Hráč se bojí, aby nedostal omylem ránu. Hlásí "rudé stop". Garda přestává být pohotová a klidně oznamuje hráči, aby dal ruce před sebe a nechá si je lehce svázat. Tím pádem se nepokusí utéct, někoho napadnout či jinou vylomeninu.

A nebo se to stane takto:
Hráč se nebojí, že nějakou schytá vytahuje dýku, útočí na gardistu do nechráněné nohy a druhého zasáhne do ruky. Bohužel zbylí dva gardisté jej chytí za zápěstí, dýku mu vyrazí z ruky, položí na zem a svázají. Zloděj je svázán, ale má ruce svázané za zády, což jej bolí a provaz táhne. Hlásí "rudé stop", gardisté mu povoluji provazy, ale s tím se vzdal pokusu o útěk, zbavení pout či jakékoliv jiné vylomeniny.

A nebo na hrubo:
Hráč se nebojí, že nějakou schytá, vytahuje dýku, útočí na gardistu do nechráněné nohy, druhého zasáhne do ruky, třetího chytí za ruku a povalí jej na zem. Dvakrát jej ještě zasáhne do ruky a nohy čímž jej vyřadí. Dva poranění gardisté toho moc nenadělají, tak se stahují a poslední gardista kryje ústup. Zloděj vytahuje laso a nebohého gardistu chytí za ruku ve které má meč. Gardista je beze zbraně přitažen až ke zloději. Zloděj vytahuje svojí dýku a pokusí se zasáhnout gardistu. Ten jej však zalehává, chvíli se drží za zapěstí až nakonec zbraň zlodějovi vykroutí z ruky a přiloží mu ji na hruď se slovy, aby se vzdal. Zloděj se vzdává (řekne: "Tak dobře vzdávám se"), gardista jej svazuje a společně odvádí s poraženými kolegy ke gardovně. Zloděj skočí gardistovi na záda a pokusí se jej zabit dýkou, kterou mu vytrhl z opasku, což se mu nakonec nedaří a je svázán tak aby mohl dělat sotva 20 cm krůčky. Což mu ale nezabrání omylem žduchnout do gardisty, který má co dělat aby se nepřizabil o zeď. Na to je svázán ještě lépe a vlečen po zemi.

obrazek

Podřezávání

Podřezání není žádná složitá věc. Vezmete dýku, nenápadně se připlížíte zezadu, dáte ji oběti pod krk a přejedete obloukem od jedné klíční kosti k druhé – postava se svalí na zem a upadne do agonie. Podřezávat umí každy - není to dovednost.

Omráčení

Omráčení je speciální dovednost, kterou umí jen některé postavy ve hře. Provádí se dvěma způsoby. Připlížíte se k někomu nenápadně zezadu, vezmete obušek a přetáhnete ho s ním přes hlavu. Nebo ho malíkovou stranou ruky udeříte do ramena (což symbolizuje úder na hlavu). Omráčený okamžitě zavírá oči a upadá do bezvědomí, z inkrimované doby si nic nepamatuje a po té se probere. Omráčení obuškem nejen vypadá lépe, ale ja také kvalitnější. Omráčení obuškem vydrží 2 minuty, z omráčení rukou se postava probere za 1 minutu. Omráčeného lze reálně přemísťovat, tzn. chopit za ruce a odtáhnout, přehodit přes záda a utíkat...
Obušek musí být celý měkký. Vypadá nejčastěji jako pár smotaných tlustých ponožek, ovšem fantazii se meze nekladou.

Úder naplocho

Úder naplocho je vlastně velmi podobný omráčení; umí ho také pouze některé postavy. Provádí se tak, že postava před bojem zahlásí: "Naplocho". Efekt má stejný, ovšem lze použít v boji a je zapotřebí 3 úderů jakoukoliv zbraní.

Betatest LARP | © Godric and The Rest of KoRH 2007 | XHTML 1.1 valid