zpět

Garda a lapkové

Město a život v něm ovládají dvě protichůdné síly. Garda a Lapkové. Tento konflikt je zakořeněný ve společnosti a lze ho vystopovat již na samém počátku věků, v době kdy lidé začali rozlišovat mezi věcmi svými a cizími. Obě dvě tyto síly vlastní jen minimální majetek a jejich činnost je nezbytná pro zajištění živobytí. Obě tyto síly se snažily o to, získat majetek z míst, kde je ho hodně, pro sebe. Jedni tak, že budou cizí majetek chránit, a budou za to odměněni, jedni tak, že se ho pokusí získat. Tak vznikl Velký konflikt, který bez přestávky trvá do dnes.

Úvodní pasáž z učení strážců Karla a Bedřicha
obrazek

Garda

Garda chrání pořádek ve městě a dohlíží na bezpečnost občanů. Pramenem toho, co dělá, jsou zákony. Garda podléhá správci města, který má pravomoc dát veliteli gardy rozkazy. Správce města má možnost také vyhlásit výjimečný stav, což je speciální rozkaz, který způsobí, že všechna garda je nasazena na hlídání pořádku, měšťané se kvůli bezpečnosti mohou pohybovat jen po skupinách v doprovodu a jen za konkrétním účelem - jinak platí zákaz vycházení. Vyhlášení výjimečného stavu je ovšem také velmi málo časté, správce k němu přistoupí až tehdy, když je město nějak kriticky zevnitř ohroženo a není jiná volba. Garda sídlí v gardovně, kde je také žalář pro provinilce.

Cílem gardy je ochránit město před lapky, kteří se soustavně snaží o ovládnutí města. Její prací jsou jak běžné obchůzky, tak i vyšetřování, pronásledování zločinců ve městě, výslechy, a v neposlední řadě boj, pokud se někdo rozhodne spravedlnosti postavit se zbraní v ruce.

K výkonu svého povolání mají všichni gardisté následující privilegia:

Lapkové

obrazek

Lapkové, jako herní strana, jsou souhrnně všechna spodina města. Existuje mezi nimi určitý centralismus, do kterého se každý zapojuje dle aktuální chuti a možností. Není vyloženě nutné podléhat vedení podsvětí, ale je to výhodnější - jednak se nestane, že vlastními akcemi na sebe upoutáte jeho nepřízeň, jednak máte určitou jistotu, že pokud dojde k nějakému problému, organizace vynaloží úsilí na to, aby vás před ním uchránila.

Lapkové jsou z herního hlediska normální občané, a i když je jak chce vidět, že jejich zaměstnání asi nebude počestné, za nošení nějakého typu oblečení se nezavírá. Tudíž i když může mít garda podezření na nekalou činnost, nemůže bezdůvodně zatýkat a rozhodně to taky nebude dělat.

Cílem všech lapků je získávat bohatství. Je jedno, jestli na vlastní pěst, nebo odměnou za splnění úkolu pro nějakého zámožného občana. Lapkové ale bohatství samoúčelně nehromadí, spíš získané peníze investují do vybavení na stále lepší a smělejší akce. Život lapky je výzva, která vede přes nebezpečí a napětí až k vytouženému cíli - překonat všechny překážky a nakonec získat kořist a nepozorovaně uniknout. Není pro lapku lepšího pocitu, než v bezpečí svého sídla pohlédnout na ukradený artefakt, znak svého mistrovství.

Být lapkou přináší velkou míru riskování, která se ale vyplácí velkým jměním. Plížení se stíny, klamání stráží, okrádání boháčů ale i odvážné vloupačky na střežená místa, to je řemeslo lapky. Každý lapka musí pro své řemeslo doslova žít - jedině tehdy se může stát tím nejlepším.

Betatest LARP | © Godric and The Rest of KoRH 2007 | XHTML 1.1 valid