zpět

Cechy a měšťané

Dřív, kdy lidé ještě žili v lesích a vesničkách, každý si vyráběl sám to, čeho mu bylo potřeba. Pak ale lidé přišli do města a poznali, že již nemohou dále vyrábět sami vše. Rozdělili se tedy podle toho, co každému z nich šlo nejlépe, a začali společně pracovat pro větší blahobyt a slávu města. Tak vznikly nejstarší cechy. Tak lidé opět zahnali nedostatek a město mohlo dál vzkvétat.

Začátek z Knihy řemesel

Cechy se ještě v budoucnu mohou rozšířit, stávající mohou projít drobnými úpravami. V případě zájmu a originálního nápadu se dá s organizátory dohodnout i vlastní speciální cech.

obrazek

Největší moc ve městě mají měšťané - jsou to nejbohatší obyvatelé města s významnými funkcemi v ceších nebo městské radě. Krom nich tvoří obyvatele města také řemeslníci, kteří pracují v ceších a přestože nemají na veřejný život takový vliv, jsou pro město stejně nepostradatelní.

Garda se k měšťanům chová uctivě a snaží se jim co nejvíc vyjít vstříc, ovšem žádné úlevy před zákonem pro ně nemá. Obecně jsou ale měšťané více chráněni, protože se pohybují hlavně centrální části města a vzbuzují většinou nadbytečný zájem lapků.

Existují čtyři prastaré cechy:

Cech kovářský a zámečnický

Cech sdružuje všechny řemeslníky, kteří mají co dočinění se zpracováním kovů. Od zámečníků, zpracovávajících drobné a přesné součástky, až po ty vyrábějící zvony. Cech vyrábí samozřejmě i zbraně, některé dokonce magické. Cechovní dům kovářů se nachází.

Cech lékařský

Lékaři chrání zdraví a životy občanů, podobně jako garda, ale bojují na mnohem skrytějším poli. Lékařský cech je jednak nejlepší v léčení zranění a ve svém cechovním domě dokáže dokonce přivést zpět k životu člověka v agonii, jednak bojuje proti zákeřným nemocem, které se městem šíří a obyvatele napadají. Nejednou se dokonce stane, že po dohodě se správcem musí vyhlásit karanténu, při které garda neprodyšně uzavře nějakou část města.

Jejich boj leží pak i v ulicích a nutí je ke složité taktice a těžkým rozhodnutím. O nic jednodušší však není jejich role přímo v cechu, kdy musí správně určit nemoci, kterými nemocní trpí, aby se je pak mohli pokusit vyléčit. Každý lékař, který samostatně vykonává svoje povolání, musí skládat lékařskou přísahu. Je to velmi slavnostní událost a završení mnoha let studia.

Za dobu existence cechu se lékaři naučili mnoha dovednostem souvisejícím s jejich povoláním, mezi jejich nejvýznamější objevy patří například způsob, jak se díky svěcenému plátnu chránit před nemocemi, dříve než je napadnou. Lékařský cech spravuje krom cechovního domu i sanatorium za městem, kde hledá léčbu a poskytuje spočinutí těm, jejichž myšlení napadnul běs šílenství.

Cech alchymistický

Cech alchymistický, přes svůj název, nemá s magií nic moc společného. Alchymisté se zabývají systematickým studiem látek a jejich chování, což čas od času přinese výsledek v podobě nějakého objevu. Nejvýznamějšími objevy jsou lektvary pro cech lékařský, ohňový plyn (který umějí stáčet a je použit třeba v osvětlení) nebo posilující lektvary pro gardu a jiné.

Betatest LARP | © Godric and The Rest of KoRH 2007 | XHTML 1.1 valid